Taal op maat 2 - groep 6 nummer 25

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf woorden op heid op.
Zeg het woord.Je hoort / hijt /, maar schrijft: heidSchrijf op:
gekkig❤heidde gekkigheid
vaardig❤de
narig❤de
zeker❤de
bezig❤de
moeilijk❤de
rottig❤de

Maak woorden op heid.
wijs werkelijk
over waar
snel vrij
schoon gezond
veilig bescheiden
glad eenzaam
boos deskundig
beleefd duidelijk

De stukjes staan door elkaar. Welk woord staat er? Schrijf het enkelvoud op.
dig aar hedenaardigheidheden koud ver
der min hedenlijk de dui heden
heden veel hoevie heden zig
gen heden le geheden lijk ge mo
ker on heden zebaar heden dank
heden vrij gastheden zig aan we
liefd heden verloos heden werk

Taal op maat 2