Taal op maat 2 - groep 6 nummer 16

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Zet het woord in de juiste kolom.
kabelj..w herk..wer font..n slas..s ..land appl..s
..ndsprintr..sl..der astron..t sch..dsrechter ..tomobilist sportterr..n
geit
pauw

Vul in: ei - ij - au - ou
schr..ff..tde schrijffoutrefr..nhet
..ndstreepde over..nd
..tobandde ben..wd
pindas..sde r..zigerde

Schrijf de samengestelde woorden op.
leiding wegseizoenlepelbootnummer
doelklauwautomaatlandautoreizen
voetbal....voetbalseizoenvracht....
zeil....wei....
autoeind....
water....wereld
saus....vogel....
pauze....snoep....