Taal op maat 2 - groep 6 nummer 15

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf de woorden waarin de c klinkt als /s/ op.
precies pincet centrum correct seconde cel club
cijfer cursus lucifer provincie postcode cirkel reclame
eurocent centrale direct december perfect medicijn bioscoop

Vul in: c of k. Schrijf de woorden op.
..indercir..ushet a..tief
su....eshet ..ro..odilde
..amertjehet ..onta..thet
spe..ulaasde ..lubde
dire..tproje..thet
a..robaatde fabri..antde
pra..tij..de arti..elhet

Schrijf de samengestelde woorden op.
bloem kastjezaagbakboekartiest
perscijfersnoerlensbezoekfabriek
cirkel + zaag = dictee....
circus....camera....
cactus....cement....
medicijn....citroen
recepten....microfoon....
centen....concert....