Taal op maat 2 - groep 6 nummer 14

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf de woorden op de goede regel. ( Sommige woorden 2x )
circus december centrum succes acrobaat club cola
cursussen concentreren cirkel speculaas contact conducteur cement
feliciteren dictee recept actief proces centimeter medicijn
c klinkt als /k/ circus
c klinkt als /s/ circus

Vul in: c of k. Schrijf de woorden op met een c of een s.
de..emberdecemberpro..enthet
medi..ijnhet a..ielhet
provin..iede wa..tafelde
..irkelde pre..ies
dwar..fluitde ..elde
feli..iterenaankrui..en
her..enende ..ervethet
..entde solli..iterenSchrijf het woord dat je ziet. Let op de c !
de cactusde de caviade
de citroende de camerade
de microfoonde de pincetde