Taal op maat 2 - groep 6 nummer 12

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2


Vul in:
reddenluidenvoeden
ik
ander
meer
.
schadenwendenkleden
ik
ander
meer

Vul in.
hele werkwoordik-vormpersoonsvorm
radenPatrick het goede getal.
wordenHet water heel heet.
landenDe vliegtuigen diep in de nacht.
vindenJij dat we veel geluk hebben.
rijdenWaar je zus heen?
vermijdenMijn ouders de files.
melden het kind het bij de meester?
brandenEr nu nog maar één lamp.

Ik, ander of meer? En vul de persoonsvorm in.
bestedenanderJij weinig tijd aan je huiswerk.
benijdenIk die kinderen niet.
landenHet vliegtuig weer te laat.
broedenIn die boom koolmeesjes.
verbeeldenTimor zich heel wat.
vindenMijn vrienden darten erg leuk.
leidenIk de kleuters naar buiten.