Taal op maat 2 - groep 6 nummer 11

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Hoort het woord molen of mollen of bij allebei? Vul ja of nee in.
Het woord hoort bij:molenmollen Schrijf op.
tafeljaneede
kussenhet
verende
paddenstoelde
motorde

Maak er meer van.
ik plakwij ik draagjullie
ik beslisjullie ik zwemze
ik spaarzij ik stuurwij
ik hapwij ik droomjullie
ik leesjullie ik beleefzij
ik vertelzij ik verpootwij

Vul het woord goed in.Taal op maat 2
geelde gele streepkapotde pennen
dikde truihoogde takken
guurde winddrukde straten
botde messenboosde man
brutaalde jongenroodde vaas
braafde hondvolde fles
breedde slootlafde overval