Taal op maat 2 - groep 6 nummer 8

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Vul in.
geeuwenzeggenslopen
ik
ander
meer
.
wrijvenschetsenboffen
ik
ander
meer

Vul de ik-vorm en de persoonsvorm in. - Het onderwerp is onderstreept.
hele werkwoordik-vorm persoonsvorm invullen
slapenAchter de groene heg onze kat.
vertrekkenDe trein om twaalf uur.
lopenLangs de weg gele strepen.
groeienEr een mooie plant tegen de muur.
makenJij een hut van dorre takken.
gevenDe tuinknecht de planten water.
kruipenOp de hei een adder.
durvenJom niet van de duikplank.

Ik / ander / meer ? En vul de persoonsvorm in.
ikverbeterenIk de fouten in het dictee.
peinzenHet kind over de juiste oplossing.
verhuizenOnze buren naar Utrecht.
ontdekkenDe jongen brand op zolder.
willenIk soms het liefst heel hard zingen.
kopenIk lekkere broodjes op de markt.
vieren hij zijn verjaardag morgen?