Taal op maat 2 - groep 6 nummer 1

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2Hoort het erbij ? ja of nee. Vul ook het woord in.
Taal op maat 2Taal op maat 2Taal op maat 2
ik trappelneejajawij trappelen
ik wisselwij
ik mopperwij
ik verdeelwij
ik schaterwij
ik piekerwij
ik hinkelwij

Maak de woorden af en schrijf ze in de goede kolom.
bliks❤ - hand❤ - ord❤ - ad❤ - hag❤ - wiss❤ - bez❤ - afrek❤ - puzz❤ - op❤ - vertek❤ - uitad❤
emenelenenen
bliksemen

Schrijf de woorden op elen of eren op.
Het was niet vandaag, maar gi........
Honden snu..... graag aan bomen.
Vader, moeder en drie ki........
De boomblaadjes rit....... door de wind.
Jonge koeien noem je kalfjes of kal......
Kippen leggen ei.....
De vissen spar..... in het water.