Taal op maat 2 - groep 5 nummer 34

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf de woorden in de goede kolom.
manier - kapot - balen - banaan - ramen - kabouter
zalig - avontuur - adres - klateren - dagen - fabriek
de klemtoon vooraande klemtoon niet vooraan


 Schrijf het woord met een a of met aa.
t b kb n n
 p rtsl pb nk
k n ll w i
p pierk meel
t lent zijn
sch deb dk mer


 Schrijf het woord ( met een a ) dat je ziet op.
raket de banaan de
papegaai de adres het
kameel de fabriek de
kanon het kanarie de