Taal op maat 2 - groep 5 nummer 21

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Hoort het woord molen of mollen? Vul ja of nee in.
Het woord hoort bij:molenmollen Schrijf op.
motorjade
de paddenstoelde
de kettingde
het konijnhet
de ridderde

Maak de woorden.
m of mmt of tt
de e ❤ erde de spe ❤ erde
de ro ❤ elde de ka ❤ ende
de he ❤ elde de schu ❤ ingde
de na ❤ ende bru ❤ aal
de scho ❤ elde de ve ❤ erde
de ste ❤ ende de bo ❤ erhamde

Vul in.
ik bedekwij ik gedraag mewij ons
ik kampeerwij ik besliswij
ik stoorwij ik schrikwij
ik tenniswij ik beklimwij
ik verzinwij ik verstuurwij
ik gebaarwij ik beweegwij