Taal op maat 2 - groep 5 nummer 19

  
Taal op maat Taal op maat

 Schrijf het woord met d of t , of met b of p op.
Zeg het woord.Je hoort:Je schrijft:Het hele woord.
de ste ppde
de klan de
blon
het we het
de gron de
de zeero de

 Vul in: d t b p
enkelvoudmeervoud
de kra
het stran
de stree
de schu
de kwas
het hoof
de spui
de heu

 Maak woorden.
t of d
b of p
het woor het de ri de
het jach het de stoe de
de soldaa de de e de
het gelui het de sno de
de tan de de slee de
het potloo het de groe de