Taal op maat 2 - groep 5 nummer 13

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Vul in.
Kijk naar het rood gekleurde woordwelk stukje staat achteraan ?Schrijf op.
De klacht over de machine was terecht.achtde klacht
Het meisje lacht leuk.zij
Het is een gevaarlijke bocht leuk.de
Zijn gezicht staat op onweer.het
Zij heeft een mooie lange vlecht .de


Maak woorden met acht, echt, icht, ocht of ucht .
t...n...
sl...d...er
ter...kr...
vl...ber...
b...gew...
kn...v...


Schrijf de woorden met een g of een ch.
Het varken is wel er... ma...er.
Die toren staat niet e...t re...t.
De te...el ligt a...ter die muur.
Erik droo...t zijn haar met hete lu...t.
Mijn ni...t lie...t nooit tegen mij.
Het is koud door het vo...t en de to...t.
Weet je het gewi...t van die vru...ten?
In mijn geda...ten kan ik vlie...en.