Taal op maat 2 - groep 5 nummer 12

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Vul in.
Zeg het meervoud.welke korte klank?Welke twee medeklinkers?Schrijf het meervoud op.
bigiggtwee
schoptwee
vlaktwee
mustwee
straftwee
klemtwee
piltwee
wettwee


Schrijf de woorden met een korte klank aan het eind van een klankgroep op.
De katten eten alle dagen veel voer.katten
Ik laat de dikke spinnen met rust.
De volle flessen staan in de koelkast.
De mannen klussen dag en nacht.
Jessie bouwt hutten in de bossen.
Zij droomt van verre en stille stranden.


Maak er meervoud van.
de slakde de mugde
de brilde de petde
de jasde het blikde
de pande de klokde