ncb Taal op maat 2 - groep 5 nummer 11

Taal op maat 2 - groep 5 nummer 11

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf het woord op.
Zeg het meervoud.welke korte klank?Welke twee medeklinkers?Schrijf het meervoud op.
de spininntwee
de zakatwee
het bedetwee
de popotwee
de busutwee


Wat staat er tussen? Schrijf de woorden op. pp - ss - nn
twee mu❤ende mussenwij kni❤enwij
wij ke❤enwij twee sti❤entwee
twee pe❤entwee wij re❤enwij
wij kla❤enwij twee be❤entwee
twee klu❤entwee wij sche❤enwij
wij vi❤enwij twee zi❤entwee


Maak er meervoud van.
schilde krukde
sokde bakde
bomde bosde
ratde flesde
snorde vlagde
brilde remde