Taal op maat 2 - groep 5 nummer 7

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf het woord op. ❤ = ei Taal op maat 2 Δ = ij
l❤ dingleidingr❤ gerrΔ men
grΔ zek❤ zerspr❤
❤ genkrΔtknΔ per
vrΔ dag❤ kel❤ geel
f❤trΔstrΔ den
vΔ verst❤lm❤
dr❤ gendw❤lstΔf


Schrijf de woorden op. Kies uit : ei of ij
De k...zer woont in een mooi pal...s.de het
W...s me die ...kenboom eens aan!ik de
De grote w...zer staat op de v...f.de de
De r...ziger slaapt in de sneltr...n.de de
Oma br...t elke dag gr...ze sokken.zij
De l...ding maakt elke dag pr...taart.de de
Wat z...den z... over die opdracht?wij
Die snoepjes zijn kl...n maar f...n.


Schrijf de woorden in het goede vak.
dolf…n s…npaal afsch…d vr…kaart w…sneus w…land
…kenboom zomert…d nachttr…n w…nfles gl…baan schoolpl…n
woorden met ei woorden met ij