Taal op maat 2 - groep 5 nummer 6

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf het woord - open lettergreep.
Zeg het woord.Ik hoor :Ik schrijf :Schrijf op.
Eén hoop, twee ....oootwee hopen
Eén steen, twee ....twee
Eén traan, twee ....twee
Eén oog, twee ....twee
Eén buur, twee ....twee
Eén kuur, twee ....twee


Vul het woord in.
a of aao of oo
verj...rdagde verjaardagbel...ningde
z...terdagde pr...bleemhet
sch...dede kant...rende
begr...venwij h...gtede
e of eeu of uu
l...raarde b...rmande
kast...lhet br...taal
verl...genavont...rende
t...keningde sch...we


Schrijf het woord in het meervoud op.
het vuurde vurende speerde
de teende de braamde
de zwaan de de boorde
de kroonde het schaapde