Taal op maat 2 - groep 5 nummer 4

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf het woord met ge~, be~ of ver~ op.
Zeg het woord.Ik hoor vooraan ..., ik schrijf:Schrijf op.
❤zingehet gezin
❤lukhet
❤lieshet
❤dankik
❤koopde
❤droghet
❤zeurhet


Schrijf steeds drie woorden.
ge~be~ ver~
❤denkgedenkbedenkverdenk
❤drag
❤gaan
❤zet
❤zoek
❤weren
❤loof
❤legen


Schrijf de rijmwoorden bij elkaar.
verloven - getal - geplukt - verschil - beland - behang
verwend - bestellen - bezorgen - gevoel - verkeerd - verruil
verzorgenbezorgenverrukt
bedoelgehuil
belovengehang
vertellengeril
gevalverstand
geleerdbekend