Taal op maat 2 - groep 5 nummer 1

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Taal op maat 2Streep één woord weg. Maak een samengesteld woord van de twee andere woorden.

pootjes kikker zwemkikker + pootjes =
zegel post deur + =
trouw ring gauw + =
berm strook vlucht + =
kassen kleding broei + =
bloem hoofd doek + =
leider reis bergen + =

Welke twee medeklinkers horen onder het hartje? Schrijf het woord op.
mel❤ekermelkbekerrege❤ruppel
vloe❤leedhal❤etting
jach❤ondsteke❤arken
tee❤agelhamste❤ooi
zome❤ijdachte❤eur
za❤eldschoo❤ebouw
haa❤intbuur❤uis

Schrijf de samengestelde woorden op. ( zak + doek = zakdoek )
visnethet roeibootde
fietsbelde zeepbelde
zaklampde vleermuisde
bloempotde springtouwhet
voetbalde tuinslangde