Taal op maat 2 - groep 4 nummer 43

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2


 Schrijf woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep op.
blootde blote voetenhoogeen hoed
laateen tijdduureen jas
breedeen weggeelde verf
roodeen vruchtleegde school
zuureen pruimkwaadde juf


 Maak de woorden langer.
ik praat wij pratenik huurwij
ik loop wij ik veegwij
ik staak wij ik droomwij
ik schuur wij ik haalwij
ik draag wij ik keekwij


 Schrijf de woorden met een lange klank aan het eind van een klankgroep op.
Ik zag drie apen wortels schrapen en daarbij ontzettend gapen.
Even later zijn ze allen stilletjes in slaap gevallen.
en lagen de drie schurken ontzettend luid te snurken.
Toen kwamen er twee beren die wilden graag een broodje smeren.
Ze namen gauw de wortels weg en gebruikten die als broodbeleg.
1 apen2
3 4
5 6
78
9 10

Taal op maat 2