Taal op maat 2 - groep 4 nummer 40

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf de woorden op de goede regel. ou - au
leesfout - badzout - kauwgom - springtouw - wenkbrauw - snauwt
oude leesfouthet het
aude de hij
lichtblauw - buurvrouw - rauwkost - vrieskou - nieuwbouw - frietsaus
oude de de
aude de


 Steeds drie woorden - Schrijf alleen het woord met een au op.
lauwfoutmouwheuvelklauterzonderik
kouspauwhoutde kauwenvoedselgeldwij
vouwtouwsausde bouwbenauwdoud
dauwboutjouwde groeiengrachtflauw
zoutpauzebouwde rechtapplausproefthet


 Vul de woorden in.
pauw - gauw - kauwgom - nauwe - sausje - blauw
Moeder maakt bloemkool met een .
De lucht is vandaag helder .
Na school ging ik naar huis.
Zie je die mooie daar?
In de klas mogen we geen in de mond hebben.
De jongen loopt door een steeg.


Taal op maat 2