Taal op maat 2 - groep 4 nummer 33

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf het woord op de goede regel.
gezin - verbaasd - verdeelt - gevaar - beroep - vergeet - beslist - gelijk - beschermt
ge
be
ver
verkoopt - betaalt - gebied - verzoek - gewei - bekijk - vervoer - gewoon - beweeg
be
be
ver


 Schrijf het woord met ge, be of ver op.
het  liesverhet
het  sluithet
het  bandhet
het  zeurhet


 Maak woorden en schrijf ze op de goede regel.
 driet - dankt - weld - blijf - gin - wijt - noeg - sprek - loon
verhet het het
behij het ik
gehet het