Taal op maat 2 - groep 4 nummer 30

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf het verkleinwoord op.
 jehet schroefje
 het
 het
 het
 het
 het


 Maak verkleinwoorden.
de steenhet het raamhet
de fleshet de stoelhet
de bloemhet het dorphet
de speerhet de draadhet
de zalmhet de koehet


 Maak van de onderstreepte woorden verkleinwoorden.
In de peer zit een dikke worm.het het
De plant staat in een mooie pot.het het
Op de tak van die boom zit een vogel.het het
De boer heeft nog maar één klomp.het het
De knoop zit aan de trui.het het