Taal op maat 2 - groep 4 nummer 26

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Rijmen. Schrijf de woorden in de goede kolom.
stoor - sfeer - treur - speer - voor - smeer - kleur - heer - spoor
zweer - zeur - meer - deur - erdoor - geur - boor - keur - hoor
beeroordeur
sfeer


 Schrijf het woord met eer, oor of eur op.
Ik h... hoor een muis piepen.Mijn vader zingt in een k... .
Ik b... een gat in de muur.Mijn knie doet z... .
In het m... zwemmen vissen.De stoel staat v... de tafel.
Ik z... om een ijsje.Dit is de v... van een mus.
Wat voor w... weer is het vandaag?Drie k... drie is negen.


 Bedenk de lijn tussen twee stukjes. Schrijf de samengestelde woorden op.
zeurslag
de zeurkousneerkousde
tuinpoort
de draaideurde
hooikrijt
de kleurkoortshet
leerbeurt
het leesboekde