Taal op maat 2 - groep 4 nummer 25

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Zet de letter(s) erbij. Schrijf het woord op.
d +eur deurh + oor + t b +eur +s
l + eer zw + eer tr + eur + t
v + eer sch + eurs + oor + t
z + eer p + oor + t kl + eur + t
st + oork + eer + t k + oor + ts


 Schrijf het woord met eer, oor of eur op.
Zeg het woord.Het gaat om:Schrijf op.
 eerde
 de
 de
 de
 de


 Schrijf de woorden op. Kies uit: eer - oor - eur
v...d...de voordeursch...kwastde
sp...wegde sch...steende
sm...kaasde w...kaartde
v...tuinde kl...boekhet
d...knopde v...naamde