Taal op maat 2 - groep 4 nummer 23

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Zet de letter(s) erbij. Schrijf het woord op.
spr + oei ik sproeidr + aaiik
k + ooide z + aai ik
gr + oeiik gr + aaiik
m + ooi kn + oeiik
b + oeide vl + oei het
h + ooihet vl + aaide
pl + ooi de fr + aai
d + ooide bl + oeide


 Maak van de laatste letter een i. Schrijf het woord op.
taalis zwaarik
draafik doosde
bloemde doorde
vloerhet knoetik
zaakik roepik
stoelik hoogik
vlaagde koolde
groepik zaalik


 Vul in en schrijf de woorden op. Kies uit: aait - ooit - oeit
Wim gooit de bal naar mij.
Vader sn de heg.
De wind w door de bomen.
Deze roos bl erg mooi.
Het gras gr hard in de mei .
De boer z het zaad op het land.
Ik heb hem nog n gezien.