Taal op maat 2 - groep 4 nummer 21

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf de woorden met een ei op.
het is kleinkleinhet pleinde teil
hij seinthet zeilhet feit
de treinde maand meihij dweilt
oma breitde vette kleiin de wei
hij reistde geinik zei
de geitde spreide kei


 Schrijf het woord op met een ei  of een ij .
h l stspr
gr ns kbl f
r szw nbl k
sp lg nv l
f ndw lm


 Schrijf het woord dat je ziet.
 de  de
 de  de
 de  de