Taal op maat 2 - groep 4 nummer 20

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Streep een woord weg. Maak een samengesteld woord van de twee andere woorden.
muts spoor feestfeest + mutsde
les spier sport+ de
lamp kraam vis + de
plank vries kou + de
bank schrijf zit + de
vouw pret fiets + de

 Kies uit een woord. Schrijf de samengestelde woorden op
pijl - plaats - plank - rek - hoek - net - bril - hoek - dier - stoel - kwast - pot
vuur + pijlde
droog + het
strijk + de
vang + het
lees + de
schuil + de
huis + het
lijm + de
verf + de
lig + de
drie + de
straat + de

 Welk woord staat onder de ster? Schrijf de samengestelde woorden op
 Schrijf de samengestelde woorden op.
zwem huishet zwempakhet pakhuis
neer roomde de
bont zakde de
rol baande de
zwem riemde de
speel stoelde de
koel plankde de