Taal op maat 2 - groep 4 nummer 18

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf de woorden op de goede regel.
zweef - staart - fors - vent - zout - struik - voer - fel
vlug - zuig - straks - vlam - fris - fijn - zwaar - sprong
s
z
f
v


 Schrijf de woorden op.  = z  = s
 teelde lang de
 ing ik oons de
 loot de uur het
 tort hij alf de
 wart is waan de
 iekis lank is
 tormde omsis
 wijgt zij toelde
 laap de ap het

 Schrijf de woorden met f, v, s, of z op.
..orm..ris..aar
..ilm..roeg..wijn
..org..olk..lim
..eel..iets..als
..ruit..ul..elf