Taal op maat 2 - groep 4 nummer 16

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Maak een woord met nk of ng. Schrijf het woord op.
dwi...ik dwingjo...sthet la...s gaan
va...tzij sche...ik go...de
kli...thet spro...de kri...de
ga...de kla...de stro...de


 Maak er één van. (enkelvoud) Schrijf het woord op.
twee banken één banktwee sprongenéén
twee dingen één twee vinkenéén
twee tangen één twee pinkenéén
twee vonken één twee kringenéén
twee tongen één twee plankenéén
twee klanken één twee stronkenéén


 Schrijf een woord met ng of nk op dat rijmt.
wangg....gangrankdr....
zongl....mengtbr....
hangst....manksl....
flinkkl....bankj....
ringdw....zingg....
mengstr....tangdw....