Taal op maat 2 - groep 4 nummer 14

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf het woord op.  = sch   = schr
 aalschraal ijn am
 aap il uur
 ijf elp uim
 oot ort ot
 ift op ik


 Maak een nieuw woord en schrijf het op.
schaarruitlift
r → kr → schl → schr
schaak
werpschreefmort
w → schschr → schm → sch
schokkermkam
sch → schrk → schk → schr


 Vul de woorden in.
 schoot - school - scherp - schat - schuif - schort - scheld - schuin - schrikt - schrijf
Ik een brief.Het mes is .
Het konijn .Hij vindt een .
De eend vliegt .Ik jou uit.
Ik mis.Ik de stoel.
De kok draagt een .Ik vind leuk.