Taal op maat 2 - groep 4 nummer 11

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Een streep onder de drie medeklinkers vooraan of achteraan. Zet ze op de goede regel.
 straat - sprint - grootst - strook - harkt - stroef
 dorst - spreuk - kletst - barst - sproet - liefst
 de de de
de struikhet is de
 het hij de
de worstde het

 Zet de letters erbij. Schrijf het woord op.
win +stde spr +aakde
hel +ftde str +opde
kom +stde str +eepde
ar +tsde tek +stde
dur +fthij spl +itsik
sp +reektzij str +akshet is
str +uikde bor +stde

 Maak er een woord met een r van. .. r ..
stookhaktkost
stopstikwekt
steekpeststeel
spuitstafstoom