Taal op maat 2 - groep 4 nummer 10

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2 Verander de klinker. Schrijf het woord op.
kolf ( a )worm ( a )hulp ( e )
helm ( a )hark ( u )kalk ( e )
worp ( e )volg ( e )kerf ( o )
kerk ( u )bulk ( a )welk ( o )

 Welke medeklinker moet erbij? Schrijf het woord op.
dwer...de dwergku..kde to..kde
hoo..nde dol..de hal.. drie
bal..de wo..pde par..het
mel..de ka..mblijf doo..nde
twaal... uurhul..de be..kde
el.. uurju..kde fil..de

 Schrijf het woord op. (Bij wolf hoort je een stomme letter: wol-luf )
Zeg het woord. wolfSchrijf op.
ja of nee ja of nee
 jade
 de
 de
 de
 de