Taal op maat 2 - groep 4 nummer 9

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf de woorden in de goede rij.
warm - kurk - larf - darm - nerf - sterk - korf - slurf - storm - park - zwerm - vork
..rk aan het eind..rm aan het eind..rf aan het eind
de de
de de
het de de
de de de

Maak het woord af met: lm - lp lf - lk - rp - rm - rf - rg - rk
ka...
wo...
we...
be...

Schrijf het woord op. (Bij wolf hoort je een stomme letter: wol-luf )
Zeg het woord. wolfSchrijf op.
ja of nee ja of nee
 janeede
 neejade
 neejade
 janeede