Taal op maat 2 - groep 4 nummer 8

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

Schrijf de woorden in de goede rij.
staart - brons - grens - snuift - sport - prins - snapt - spons
knort - snoept - glans - sliert - snert - snauwt - kwart
ns aan het eindrt aan het eindsn aan het begin

Zeg het woord. Schrijf het woord op.
gr pt ijoe pr st
kt i prmp a kr
st pt ost bl aa
e sm ltui st kn
st oo krst i pt

Zoek een rijmwoord en schrijf het erachter.
proest - knoopt - plots - ploegt - knelt - druipt
stipt - spaart - kwart - plant - treurt - glans
krantsloopttrots
kransspeurtklaart
kniptknoestsluipt
smeltzwoegtstart