Taal op maat 2 - groep 4 nummer 6

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Schrijf het woord op.
Zeg het woordja of nee invullenja of nee invullenSchrijf op.
 janeede
 de
 de
 de
 de Zet de letter s erbij . Schrijf het woord op.
..maak de woe..t
koet..de ..nothet
..lapra..pde
..pelik ku..tde
..nuitik plot.. Maak een woord en schrijf het op.
br of blkn of krst of ts
...iefde ...alde lij...de
..afde ..ijthet toe...de
...aasik ...omhet is jui...het is
...ikde ...uishet ro...de