Taal op maat 2 - groep 4 nummer 5

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Zet de letter erbij. Schrijf het woord op.
s + lot slotram + p
men + ss + toom
p + lakrup +s
rit + sb + raaf
buur + tt + roep

 Schrijf het woord op.
Zeg het woordja of nee invullenja of nee invullenSchrijf op.
 janeede
 de
 de
 de
 de


 Maak een woord en schrijf het op.
brrtst
...aamde braamtaa...de bee...het
..ugde boe...hij ...il
..oekde ha...het ...ofde
...eukde ko...hoe...ze