Taal op maat 2 - groep 4 nummer 4

  
Taal op maat 2 Taal op maat 2

 Zeg het woord en schrijf het op.
ie d pdiepij k dt ui k
w m oub k oeui n p
m ui rr n iel ij b
b t oueu k db r oe
n l eum s uiij h s

 Schrijf het woord op.
Zeg het woordWelke klank in het midden?Schrijf op.
 iede
 de
 het
 de
 het


 Maak de woorden af met: eu - ui - ou - oe - ij - ie - ij
eu of uiou of oeie of ij
j..kde r..rhet l..nde
p..nhet d..lhet p..rde
k..fde b..fde w..nde
g..lde j..wb..lde
k..sde r..mde d..p
b..tde b..wde t..nde