Taal op maat 2 - groep 8 nummer 45

Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 8 Taal op maat 2 - groep 8 Taal op maat 2 - groep 8
Vul het werkwoord in.
Willem (zijn – t.t.) nog nooit in een bioscoop (zijn) .
Hij (denken – t.t.) : Het (worden) toch wel eens tijd.
Maar ik (gaan) niet alleen. (zullen) ik het aan Helma vragen?
Die (vinden) films prachtig. Toen hij op een dag Helma op
straat (ontmoeten) , (vragen) hij het haar.
‘Natuurlijk (mogen) je met me mee,’ (zeggen) ze.
‘Maar je (moeten) schone kleren (hebben)
(aantrekken) . Ze (maken – tt) een afspraak.
Toen Willem Helma (ophalen) , (zien)
hij er piekfijn uit met zijn (strijken) blouse
en zijn (poetsen) schoenen. Hoe het (gebeuren)
in de filmzaal (weten) Helma niet,
maar binnen een paar minuten (zijn) alle mensen om hen
heen (verdwijnen) . Toen (zeggen) Helma:
‘Willem, (hebben – tt) je wel schoon (wassen)
sokken (aantrekken) ? ‘Ja,’ (antwoorden)
Willem.‘ (kijken) maar.’ Hij (tillen) zijn broekspijpen op.
‘Ik (weten) wel, dat je me niet (zullen) (geloven) geloven,‘ (zeggen) zei (zeggen) Willem.
‘Daarom (hebben) ik mijn vies (dragen) sokken
ook (meenemen) . ’ En met een triomfantelijk gezicht
(halen) hij twee vieze sokken uit zijn broekzak!

Vul in.
hakken ik heb het hout
verbranden ik heb het hout
maaien ik heb het gras
vergoeden ik heb de schade
besproeien ik heb de tuin
verlaten ik ben de trein
smeden ik heb het hek
ontbloten ik heb het bovenlijf