Taal op maat 2 - groep 8 nummer 44

Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 8 Taal op maat 2 - groep 8 Taal op maat 2 - groep 8
Vul het werkwoord in.
verslapenGisteren Maaike zich, vandaag gelukkig niet.
vergetenIk (vergeten) mijn boeken vroeger veel vaker dan nu.
vluchten - (v.t.)Iedereen voor de regen naar binnen.
vinden – (t.t.) je broer jouw vriendin nu wel aardig?
vinden Rania deze opgave elke keer weer moeilijk.
branden – (t.t.) je je vingers niet aan die kleine oven?
schietenToen ik opstond, de pijn in mijn arm.
worden Arjan toen wel geholpen door een klasgenoot?
slagenMehmet vorige week voor zijn rijexamen.
hoestenToen ze ziek was, Merel haar longen uit haar lijf.

Vul in.
schoonmakenIk heb vandaag mijn kamer .
verlotenDe prijzen kunnen worden opgehaald bij de balie.
gaanDana is niet naar zwemles .
proevenIk heb nog nooit zoiets lekkers !
bieden je excuses aan!
strandenAlle opvarenden van het schip werden gered.
overbelichtenOp de foto was niets herkenbaar.
blaffenDie vervelende hond heeft de hele nacht .
zien - (v.t.)Gerard zag de bus voor zijn neus wegrijden.
afvurenDe raket stortte direct neer.

Vul in.
aanhouden ik heb de dief
verbreden ik heb de weg
blussen ik heb de brand
vertellen ik heb het verhaal
houden ik heb de wedstrijd
spotten ik heb de ster
beantwoorden ik heb de vragen
ontploffen het is het rotje