Taal op maat 2 - groep 8 nummer 15

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 8 nummer 15Taal op maat 2 - groep 8 nummer 15
Vul in.
hele werkwoordander tegenwoordige tijdvoltooid deelwoord
mixenmixtik heb gemixt
crossenik heb
joggenik heb
savenik heb
printenik heb
showenik heb
trainenik heb
mailenik heb
focussenik heb
tweetenik heb
bikenik heb
lunchenik heb

Vul in. ( Het onderwerp is onderstreept. )
hele werkwoord + tijd
ik-vorm tegenwoordige tijd
Zin Let op de tijd!
toasten (vt)ik Wij toastten op de overwinning.
downloaden (tt)ik Mila je bestand zo.
flossen (tt)ik je wel iedere dag?
finishen (vt)ik Die wielrenner als eerste.
updaten (tt)ik Mijn broer zijn website straks.
grillen (vt)ik Do en Meindert het vlees.
golfen (vt)ik Papa het afgelopen jaar heel vaak.
Het onderwerp en de persoonsvorm zijn onderstreept. Vul in.
skaten (deelwoord)ik Ik heb in het Amsterdamse bos .
upgraden (deelwoord)ik Hij heeft het programma .
carpoolen (deelwoord)ik Heeft jouw moeder ?
saven (deelwoord)ik Jij hebt jouw werk toch zeker wel ?
googelen (deelwoord)ik Heb jij haar naam ?
snookeren (t.t.)ik De jongen met vrienden.