Taal op maat 2 - groep 8 nummer 7

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 8 nummer 7Taal op maat 2 - groep 8 nummer 6Taal op maat 2 - groep 8 nummer 7
Maak alle woorden met -teit .
mentaal mentaliteitcrimineelcriminaliteit
stomspontaan
creatiefmuzikaal
sportiefspeciaal
anoniemdivers
nationaal elastiek
elektraactueel
populair rivaal
origineel effectief

Maak er weer een woord van.
ti mi ni teitintimiteitber pu teitpuberteitteit to ri au
den teit i tikwan teit titeit rea li
mi stom teitli teit kwaver si uni teit
bli ci pu teitspon ni ta teitci teit ca pa
teit for li mafa ci teit lipas teit si vi
ta to li teitvi li ta teitteit vi ti spor

Maak de woorden langer. De woorden eindigen op -teit of -tijd.
-teit -tijd
vitaalvitaliteitzomerzomertijd
creatiefronde
pubertussen
muzikaalvertrek
spontaanlunch
totaalkleuter
diversleef
actueelijs
passiefmaal