Taal op maat 2 - groep 8 nummer 5

  
Kom je er echt niet uit?
Klik dan op de Hint knop.
Taal op maat 2 - groep 8 nummer 5Taal op maat 2 - groep 8 nummer 5Taal op maat 2 - groep 8 nummer 5
Schrijf de woorden op met ei • of met ij ★
porsel • n r • st ★ d
afw ★ zingkl • ngeld
gel ★ keniswaterp • l
besch • den tevoorsch ★ n
bevr ★ den verl • den
verdw ★ ning • gent ★ ds
• gendom sch • dsrechter
ber • ken verw ★ deren

Maak samengestelde woorden. Gebruik elk woord één keer.
leider - kei - leiding - terrein - klein - eieren - pastei - arbeider - aardbeien - eind - mei - geheim

___sprinteindsprintwater___
reis______schrift
___keversport___
___hard___taart
lever___fabrieks___
___geldroer___

Vul in ei of ij.
omh__ningsurv__llerengastvr__
__ndelijkafw__kingwederz__ds
vr__welvoorber__dingafl__ding
afsn__denst__gerenstaatsloter__
vuurp_ln__gingafsch__ding
b__voorbeeldverbr__zelenkaps__zen