Staal groep 4 spelling 6

  
..Staal groep 4

Plankwoorden
de bankde ik dankik
mankde plankde
de stankde de drankde
de pinkde de vinkde
ik zinkik ik drinkik
flinkhet klinkthet
de vonkde ik bonkik
ik dronkik zij drinktzij
de inktde zwenkt uit! uit!