Spelling in beeld - groep 4 week 28 - herhalen van blok 7

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Vul in een s~ , z~ , f~ of v~
de ❤otode fotode ❤liegde
de ❤olderde ❤el licht licht
de ❤altode de ❤lamde
❤oet❤es
wij ❤oekenwij ❤uur
dat is ❤ijndat is ❤ip
de ❤erfde ❤urfen
de ❤eede ❤ast
het ❤uidenhet de ❤abriekde
wij ❤jouwenwij de ❤rietde

Woorden met een open of gesloten lettergreep? Maak er meervoud van.
ik bakwij
de boomtwee
ik belwij
de steenveel
de visde school
de muurdrie
de moleen paar
één mugtwee muggen
één koffertwee
het raameen paar