Spelling in beeld - groep 4 week 27 - woorden van blok 7

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Woorden met een open lettergreep. Maak er meervoud van
de schaardrie scharen
het raamde
de haarde
de steeneen stapel
de muurvier
de buurbeide
ik draagwij
ik speelwij
ik loopwij
de lepeldrie
de moleneen rij

Woorden met een gesloten lettergreep. Maak er meervoud van.
ik bakwij
de jastwee
ik belwij
de stemveel
de visde school
de kipdrie
de moleen paar
één mugtwee
één koffertwee
het nummereen paar