Spelling in beeld - groep 4 week 24 - herhalen van blok 6

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Vul in.
de snelle paar-dende snelle paarden
de lange win-terde lange
de grote zol-derde grote
de korte pau-zede korte
de blauwe au-tode blauwe
de scherpe klau-wende scherpe
de blau-we vlin-derde vlinder
.
ik duik - wij ....ik duik - wij
ik zoek - wij .....ik zoek - wij
ik fiets - wij .....ik fiets - wij
ik trouw - wij ....ik trouw - wij
ik wandel - wij .....ik wandel - wij
ik vouw - wij .....ik vouw - wij
ik stempel - wij .....ik stempel - wij
.
het tijd-schrifthet
het hand-schrifthet
de schreeuwde
de schroe-vende
wij schrob-benwij
de schram-mende
het schroef-jehet