Spelling in beeld - groep 4 week 23 - woorden van blok 6

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Lettergrepen : schrijf wat je hoort, zonder streepje.
de paar-dende paarden
de win-terde
de zol-derde
de kas-tende
de mees-terde
mor-gen
de vlin-derde
.
dui-ken
de groe-pende
de die-rende
de keu-kende
bui-ten
de tou-wende
ge-noeg
.
ge-woon
het be-ginhet
wan-de-len
de kin-de-rende
stem-pe-len
het spel-le-tjehet