feedb Spelling in beeld - groep 4 week 20 - woorden van blok 1 - 5

Spelling in beeld - groep 4 week 20 - woorden van blok 1 - 5

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Kies uit : ng - nk
ba❤ik zit op de .
ba❤dat meisje is nooit .
de sla❤de is groen met geel.
sla❤ik ben , net als mijn vader.
ik dri❤ik vaak melk.
ik dri❤ik nooit voor.


Kies uit : v - f
het ❤eesthet
de ❤ilmde .
de ❤lagde .
de ❤lesde .
de ❤aasde .
❤eel.
de ❤ietsde .


Woorden met kleefletters
de wolkde
de bergde
het dorphet
de armde
de helmde
de kurkde
twaalf