Spelling in beeld - groep 4 week 19 - woorden van blok 1 - 5

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Kies uit : ei - ij
de tr❤einik zit in de .
het m❤sjehet is erg klein.
de t❤gerde in het wild.
ik schr❤fik een brief.
de ❤kde is heel hoog.
de aardb❤de is lekker.


Kies uit : ieuw - uw - eeuw
n❤de schaar is .
sn❤enhet gaat vandaag .
de k❤ende van de vis.
ik d❤ik het meisje weg.
ik schr❤ik heel hard.
jas is mooi.
de spr❤de in de boom.


Woorden met d of t
het sportvel❤het
de gou❤visde
het fou❤jehet
de ba❤mutsde
het vrien❤jehet
de kran❤de
groo❤
zwar❤