Spelling in beeld - groep 4 week 18 - woorden van blok 5

  
Spelling in beeldSpelling in beeld

Vul in : Woorden met eeuw, ieuw en uw
de leeuwde
de sneeuwde
de meeuwde
de spreeuwde
ik schreeuwik
sneeuwen
nieuw
het nieuwshet
de kieuwende
ik duwik
ruw
uw jasuw


Onthouden : woorden met ei
de prijsde
de pijnde
het krijthet
de pijlde
vijf
vrij
rijk
blij